We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it. Polityka Prywatności
NASZE CELE
Zapewnić osobom niesamodzielnym godne i niezależne życie oraz stworzyć warunki korzystne dla wszystkich, którzy zajmują się opieką długoterminową.
Tworzymy innowacyjne urządzenia medyczne, które wspomagają osoby niesamodzielne w wykonywaniu czynności życia codziennego. W ten sposób pomagamy też społeczeństwu uporać się z ogromnymi, ludzkimi i ekonomicznymi, kosztami świadczenia opieki długoterminowej.
Opieka długoterminowa - wyzwania

Niedobór opiekunów

W miarę starzenia się społeczeństw liczba osób wymagających opieki coraz wyraźniej przewyższa liczbę dostępnych opiekunów. Jest to źródłem dylematów etycznych oraz narastających problemów społecznych, zdrowotnych, ekonomicznych i politycznych.

Wysokie koszty

Opieka długoterminowa staje się coraz droższa, przez co jest niedostępna dla rosnącej liczby potrzebujących.

Jakość

Przy niedostatecznym finansowaniu opieki długoterminowej i postępującym niedoborze opiekunów, jakość świadczonej opieki obniża się, co skutkuje pogarszaniem się stanu zdrowia podopiecznych i wzrostem kosztów funkcjonowania systemów zdrowotnych.

Ryzyka zawodu opiekuna

Jak wynika z badań, im wyższy jest poziom zadowolenia opiekunów z wykonywanej pracy, tym mniej urazów wśród rezydentów domu opieki oraz ich wyższe zadowolenie z otrzymywanej opieki. Niestety, ze względu na bardzo uciążliwy, pod względem fizycznym i psychicznym, charakter zawodu opiekuna, sektor cierpi z powodu wysokiej absencji i rotacji pracowników.

Niezrównoważone systemy

Pandemia COVID-19 obnażyła niskie standardy funkcjonowania światowych systemów opieki długoterminowej. W społeczeństwach narasta kryzys zaufania do współczesnych systemów opieki.

Cierpiące rodziny

Ze względu na powszechny niedobór opiekunów oraz brak wolnych miejsc w domach seniora, tzw. opieka nieformalna - nieodpłatna opieka sprawowana przez krewnego - staje się koniecznością. Opieka nieformalna wiąże się z wysokim kosztem społecznym, jaki ponoszą krewni, w tym: koniecznością rezygnacji lub skrócenia czasu pracy, obniżeniem jej wydajności, zakłóceniami snu, pogorszeniem fizycznego i psychicznego stanu zdrowia opiekuna.

Produkty
NASZE PRODUKTY
Sit & Shower: Urządzenie do kąpieli
Odzyskaj autonomię kąpieli!
Za pomocą jednego przycisku użytkownik może uruchomić program komfortowej kąpieli, z automatyczną kontrolą temperatury wody, dozowaniem mydła i szamponu oraz licznymi funkcjami bezpieczeństwa.
Kąpiel w pozycji siedzącej eliminuje ryzyko upadku.
  • Wysoka dokładność mycia
  • Kontrola temperatury
  • Funkcja bidetowa
  • Kompatybilny z wózkiem kąpielowym
System Automatycznego Transferu
Odzyskaj mobilność!
Automatyczny system przenoszenia z łóżka na wózek oznacza, że ​​użytkownik jest niezależny od osób trzecich. Bez żadnego uciążliwego podnoszenia, samodzielnie, w dowolnym czasie, użytkownik może przenieść się z łóżka na wózek, którym następnie może poruszać się po domu oraz do urządzenia Sit & Shower w celu wzięcia kąpieli lub skorzystania z toalety.
  • Bez ryzyka upadku
  • Łatwy w obsłudze
  • Kompatybilny z urządzeniem Sit & Shower
Toaleta
Wszystkie nasze urządzenia współpracują ze sobą. Urządzenie Sit & Shower i wózek zostały zaprojektowane tak, aby pasowały do muszli toaletowej.
Nasza inspiracja
W obliczu światowego kryzysu opieki długoterminowej, jako wieloletni opiekunowie doszliśmy do wniosku, że funkcjonalna i przystępna cenowo innowacja jest jedynym sposobem na usprawnienie funkcjonowania systemów opieki długoterminowej, tak aby dostęp do wysokiej jakości opieki stał się powszechny
Osoby niesamodzielne
POPRAWA STANU ZDROWIA GODNOŚĆ I NIEZALEŻNOŚĆ POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA NON-STOP WSPARCIE
Nasze innowacyjne urządzenia medyczne pozwalają osobom niesamodzielnym odzyskać niezależność w wykonywaniu czynności życia codziennego, takich jak: wstawanie z łóżka, poruszanie się, kąpiel, korzystanie z toalety. Dzięki temu poprawia się samopoczucie osoby niesamodzielnej, zmniejsza się syndrom wycofania społecznego oraz poprawia się jej stan zdrowia.
Opiekunowie
BEZPIECZNE WARUNKI PRACY MNIEJSZY STRES WYŻSZA SATYSFAKCJA ZAWODOWA
Odpada ryzyko związane z podnoszeniem pacjentów, urazami mięśniowo-szkieletowymi powodującymi ból, absencję w pracy, utratę dochodów i stres. Bezpieczna praca, więcej zadowolenia z wykonywanego zawodu oraz służenie podopiecznym w sensie „codziennego towarzyszenia” im, stają się nareszcie możliwe.
Rodzina
WYŻSZY KOMFORT ŻYCIA
Tworzymy rozwiązania przynoszące codzienną ulgę także członkom rodziny sprawującym opiekę. Zyskują oni więcej cennego czasu na prawdziwy kontakt z osobą bliską. Nie muszą martwić się o to, jak podopieczni poradzą sobie pod względem fizycznym. Oczywiste są też korzyści natury emocjonalnej i finansowej.
Domy Opieki
WYŻSZA JAKOŚĆ OPIEKI ZADOWOLENI PODOPIECZNI NIŻSZE RYZYKO SATYSFAKCJA ZAWODOWA OPIEKUNÓW POPRAWA EKONOMIKI
Rozumiemy, jak trudno jest zarządzać działalnością opiekuńczą w obecnych warunkach. Nasza innowacja kreuje wartość w wielu obszarach. Umożliwiamy świadczenie opieki o wysokiej jakości oraz modernizację całego procesu opiekuńczego z korzyścią dla wszystkich jego uczestników.
Kontakt
Zachęcamy do kontaktu
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach konkursu „Szybka ścieżka” dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców - konkurs dla projektów z regionów słabiej rozwiniętych.
AFH Europe Sp. z o.o. realizuje projekt: „Innowacyjny, kompleksowy system wspierający osoby starsze w podstawowych aktywnościach dnia codziennego” w ramach Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Wartość dofinansowania: 5 647 945,56 zł
Nr. umowy: POIR.01.01.01-00-2569/20
Instytucja pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju http://www.ncbr.gov.pl